מתאים לסימון כבישים מאספלט ובטון, פסי אורך ומעברי חציה, מגרשי חניה, רצפות מחסנים, אולמות ועוד. ייבוש מהיר, עמידות גבוהה, בולט גם בתנאי ראות לקויה. צבעים: אדום, לבן, שחור, כחול, צהוב. זמין בכמויות: 5 ליטר, 18 ליטר.