מלכודת להדברת נמלים אורגנית המכילה חומר משיכה וחומרים פעילים. הדברת נמלים תוך כ-10 ימים. באישור הארגון לחקלאות אורגנית.