תפוקת אור למשך זמן ארוך במיוחד. עומדת בבלאי של נהיגה יומיומית.