מגן מפני נחשולי מתח וברקים. במקרה של נפילת מתח, ינתק המגן את המכשירים מהחשמל ויבצע חיבור מחדש רק לאחר השהייה בת 4 דקות.