מברג "כח/נוח" רצט מגנטי + 6 ביטים: פילפס/ פוזי/ ישר אחסנה בידית. 266B.