קוטל עשבים בעל פעילות סיסטמטית המיועד להדברת עשבים.