דוגמת צבע על בסיס מים הניתנת לגיוון במכונת הטמבורמיקס לכל גווני מניפת טמבור ''לגעת בצבע'' ומיועדת לצביעה על הקיר פנימי לצורך המחשת הגוון בלבד.